วิทยุคนบ่อหิน FM 95.35 Mhz.

ที่ตั้งสถานี
274 บ้านบ่อหิน ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
รหัส 43000 โทร. 0-4242-0337

e-mail :: noomborhin@hotmail.com

วิทยุ "คนบ่อหิน" FM 95.35 MHz หนองคาย


ติดต่อ "หนุ่มบ่อหิน"
โทร. 087-082-9393
อีเมล์ noomborhin@hotmail.com

โทรศัพท์ขอเพลงที่หมายเลข
042-420-337 และ 086-637-7653 

 

 

LIVE ชมบรรยากาศสดจากห้องส่ง
 
 
 
 
 


3ช่องทางในการเข้ารับฟังวิทยุออนไลน์ ของ FM 95.35 MHz "คนบ่อหิน"
http://banborhin.com
http://radiotnk.web44.net
http://konborhin.20m.com